Bli medlem
Bergenshallen
Man-Tor: 16:00 - 22:00
Fredag: STENGT
Lørdag: 14:00 - 18:00
Søndag: 15:00 - 20:00
Vestveggen
Man-Fre: 09.00 - 22.00
Lør: 09.00 - 18.00
Søn: 10.00 - 20.00
Bryggeriet
Man-Fre: 16:00 - 22:00
Lørdag: 11:00 - 19:00
Søndag: 12:00 - 20:00
ks-featured

Treningsgrupper barn og ungdom

Oversikt

Foto: Torbjørn Wiik

Trykk på + tegnet eller scroll nedover for å finne mer informasjon om våre treningsgrupper.

Barnegrupper

Vi har tre forskjellige barnegrupper som du kan lese om nedenfor. Dette er et tilbud for barn opp til 11 år med introduksjon av klatring på en lekende måte. Vi legger til rette for utvikling av motorikk, balanse og bevegelighet.

Barna lærer å buldre i trygge omgivelser under ledelse av to eller tre faste trenere. Trenerene for gruppene vil være instruktører/trenere med godkjenning fra Norges Klatreforbund eller andre aktive medlemmer i Bergen klatreklubb.

Nye grupper starter opp ved semesterstart i august/januar. Hver gruppe møtes cirka 12 ganger pr. semester. Deltagelse koster 1400,- per semester. NB! Semesteravgiften dekker ikke medlemskap i Bergen Klatreklubb

Klatremus – ca. 5-7 år

Klatremus er gruppen for de minste barna og denne gruppen er tilpasset barn som ønsker å prøve klatring i en lekbetont atmosfære der de lærer grunnleggende bevegelser og får trygghet i klatreveggen. Målet til denne gruppen er å gjøre klatring og fysisk aktivitet til en gøy, spennende og stimulerende arena der barna kan utvikle seg både mentalt og fysisk. Hovedvekten av aktiviteten vil foregå i buldreveggen og på mattene under buldreveggene, men det vil også bli anledning til å prøve ut klatring på topptau. Denne gruppen har kun tilbud i Vestveggen i Åsane Arena.

For påmelding til ventelisten kan du fylle ut dette skjemaet.

Barnegrupper
For barn fra 5-11 år.
Pris: 1400,- for et semester (12 økter).
Vår og høstsemester. Leie av utstyr er inkludert i semesteravgiften. Venteliste for påmelding.

Firfisle – ca. 8-9 år

Våre Firfisle-grupper bygger videre på leken og allsidigheten som er i fokus for gruppen med de mindre barna, men med større fokus på å lære og prøve ut nye bevegelser i og utenfor klatreveggen. Barna skal ha det moro i et læringsmiljø som fokuserer på å utvikle god bevegelseskompetanse, kreativitet og god selvfølelse. På dette alderstrinnet innføres også flere klatrespesifikke begreper, og barna skal få kjennskap til de ulike grenene innen klatring og utendørsklatring. Det blir klatring både i buldreveggene og tauklatreveggene. Om været er fint tar kanskje trenerene med barna på klatring ute på et av mange flotte klatrefelt rundt Bergen.

Denne gruppen har tilbud i Vestveggen i Åsane Arena og i Bryggeriet på Kalfaret.

For påmelding til ventelisten kan du fylle ut dette skjemaet.

Apekatt – ca. 10-11 år

På dette alderstrinnet videreutvikler vi barnas bevegelighet, balanse, koordinasjon og hurtighet i og utenfor veggen. Treningene vil preges av varierte aktiviteter som sikrer gode basisferdigheter. Øvelsene tilpasses barnas fysiske, sosiale og emosjonelle utvikling. Det kreves ingen forkunnskaper for å starte på dette nivået, men trenerene vil benytte muligheten til å dele opp deltakerene i mindre grupper for bedre læringsmiljø og tettere individuell oppfølging. På dette alderstrinnet er det gunstig å utvikle motoriske ferdigheter som teknikk og koordinasjon i klatreveggen.

Det blir klatring både i buldreveggene og tauklatreveggene. Om været er fint tar kanskje trenerene med barna på klatring ute på et av mange flotte klatrefelt rundt Bergen.

Denne gruppen har tilbud i Vestveggen i Åsane Arena og i Bryggeriet på Kalfaret. For barn som er ekstra motiverte til å delta på klatringen har klubben også opptak til Rekruttgruppen før hvert semester.

For påmelding til ventelisten kan du fylle ut dette skjemaet.

Ungdomsgrupper

Bergen Klatreklubb har to ulike typer ungdomsgrupper som du kan lese om nedenfor.

Ungdomsgruppene våre er et tilbud til barn og ungdom som har lyst å lære å klatre på en trygg måte. Gruppene ledes av to til tre trenere med godkjenning fra Norges Klatreforbund. I ungdomsgruppen lærer man de grunnleggende sikkerhetsrutinene på en trygg måte. Ingen erfaring eller forkunnskaper er nødvendig. I løpet av et år vil de fleste kunne klatre og sikre på en trygg måte på egenhånd.

Nye grupper starter opp ved semesterstart i august/januar. Hver gruppe møtes cirka 12 ganger pr. semester. Deltagelse koster 2100,- per semester. NB! Semesteravgiften dekker ikke medlemskap i Bergen Klatreklubb

Ungdomsgruppe nybegynner (12-15 år)

Denne gruppen er for ungdommer som ønsker å begynne med klatring. Det stilles ingen krav til tidligere ferdigheter. Her vil de lære om grunnleggende klatreteknikker, styrke, bevegelighet, topptau-klatring og led-klatring. ungdommene skal lære de grunnleggende sikkerhetsrutinene på en trygg måte. I løpet av et år vil de fleste kunne klatre og sikre på en trygg måte på egenhånd. Målet er å skape engasjerte klatrere som da kan møtes utenfor treninger og klatre sammen.

Denne gruppen har tilbud i Vestveggen i Åsane Arena samt i Bergenshallen på Sletten.

For påmelding til ventelisten kan du fylle ut dette skjemaet.

Ungdomsgrupper
Ungdommer fra 12-19 år.
Pris: 2100,- for et semester (12 økter).
Vår og høstsemester. Leie av utstyr er inkludert i semesteravgiften. Venteliste for påmelding.

Ungdomsgrupper viderekomne (13-18år)

Dette er en gruppe for ungdommer som allerede har litt klatre-erfaring og ønsker å trene sammen med andre. Her skal utøveren kunne sikre etter å ha deltatt på tidligere grupper. På denne gruppen skal de lære hvordan å trene for klatring, med fokus på teknikk, styrke, utholdenhet og bevegelighet. Målet er å skape en gruppe som da kan nok om klatring til å møtes utenfor organiserte treninger for å forbedre seg i veggen.

Denne gruppen har tilbud i Vestveggen i Åsane Arena.

For påmelding til ventelisten kan du fylle ut dette skjemaet.

Ungdomsgruppe nybegynner (16-19 år)

Denne gruppen er for ungdommer som ønsker å begynne med klatring. Det stilles ingen krav til tidligere ferdigheter. Her vil de lære om grunnleggende klatreteknikker, styrke, bevegelighet, topptau-klatring og led-klatring. Ungdommene skal også lære de grunnleggende sikkerhetsrutinene på en trygg måte. I løpet av et år vil de fleste kunne klatre og sikre på en trygg måte på egenhånd. Målet er å skape engasjerte klatrere som da kan møtes utenfor treninger og klatre sammen.

Denne gruppen har tilbud i Vestveggen i Åsane Arena samt i Bergenshallen på Sletten.

For påmelding til ventelisten kan du fylle ut dette skjemaet.

Rekruttgruppen

Rekruttgruppen er en treningsgruppe for de som ønsker å være med på en konkurransegruppe i fremtiden. Denne gruppen skiller seg fra de andre treningsgruppene ved at det er to økter i uken, og klatringen er litt mer fokusert mot treningen enn lek. Det vil også være mye lek og moro, men målet er at de skal utvikle seg som klatrere og kjenne på mestring i veggen. De skal derfor få bevege seg så mye som mulig å sanke erfaringer siden de er i den motoriske gullalderen, hvor de lærer bevegelser veldig raskt. Treningen vil tilpasses den enkelte utøver så alle får kjenne på mestring og utvikling.

Det blir klatring både i buldreveggene og tauveggene. Om været er fint tar kanskje treneren med barna på klatring ute på et av mange flotte klatrefelt rundt Bergen. Det vil også være muligheter for å bli med på lokale klatrekonkurranser for barn, sammen med trener.

Denne gruppen har tilbud i Vestveggen i Åsane nord. Det er opptak til denne gruppen hvert semester. Opptaket er basert på motivasjon, modenhet og klatreglede, ikke ferdigheter.

Rekruttgruppen
For ca. 8-13år.
Pris: 2600,- for et semester.
Vår og høstsemester. Leie av utstyr er inkludert i semesteravgiften.
Deltakerene på gruppen får gratis klatring i klubbens anlegg så lenge de er med på gruppen
Opptak til gruppen ved hvert semester.
NB! Medlemsavgift i klubben er ikke inkludert i semesteravgift!

Yngre Junior 13-15 år

Yngre junior er en konkurransegruppe for de som ønsker å konkurrere i kategorien yngre junior.
Treningen vil bli lagt opp til å følge konkurransesesongen, hvor det er fokus på buldring på vår og tau på høsten. Målet til denne gruppen er ikke å fokusere på konkurranser, men det å lære å trene klatring. Ved å lære om trening vil utøveren få en forståelse for egne ferdigheter og kan fokusere på egen utvikling. Det vil bli lagt opp tre treninger i uken. Det forventes at utøverne deltar på lokale og noen nasjonale konkurranser for å bygge erfaring.

Denne gruppen har tilbud i Vestveggen i Åsane nord, men det vil være økter andre steder når det er hensiktsmessig. Om været er fint tar kanskje treneren med barna på klatring ute på et av mange flotte klatrefelt rundt Bergen.

Opptak skjer ved starten av hvert semester.

For mer info send mail til klubbens hovedtrener Joakim Sveen: Joakim@bergen-klatreklubb.no

Du kan lese mer om konkurranser på denne siden.

Yngre junior
For 13-15år.
Pris: 3500,- for et semester.
Vår og høstsemester.
Opptak til gruppen ved hvert semester.
Deltakere får gratis inngang i anleggene så lenge de er med på gruppen.
NB! Medlemsavgift i klubben er ikke inkludert i semesteravgift!

Eldre Junior 15-19 år

Eldre junior er en konkurransegruppe for de som ønsker å konkurrere i kategorien eldre junior. Treningen vil bli lagt opp til å følge konkurransesesongen, hvor det er fokus på buldring på vår og tau på høsten. Målet til denne gruppen er ikke å fokusere på konkurranser, men det å lære å konkurrere. Det forventes at utøverne deltar på lokale og noen nasjonale konkurranser for å bygge erfaring. På dette nivået skal de nok kunnskap om klatring til å kunne være med å ta ansvar for sin egen utvikling. Treningen skal tilpasses den enkeltes mål og ferdigheter. Det vil bli en kombinasjon av fellestreninger og egentrening.

Denne gruppen har tilbud i Vestveggen i Åsane Arena, men det vil være økter andre steder når det er hensiktsmessig. Om været er fint tar kanskje treneren med ungdommene på klatring ute på et av mange flotte klatrefelt rundt Bergen.

Opptak skjer ved starten av hvert semester.

For mer info send mail til klubbens hovedtrener Joakim Sveen: Joakim@bergen-klatreklubb.no

Du kan lese mer om konkurranser på denne siden.

Eldre junior
For 15-19år.
Pris: 3500,- for et semester.
Vår og høstsemester.
Opptak til gruppen ved hvert semester.
Deltakere får gratis inngang i anleggene så lenge de er med på gruppen.
NB! Medlemsavgift i klubben er ikke inkludert i semesteravgift!

Seniorgruppen 19+

Seniorgruppen er for de som ønsker å konkurrer i kategorien senior i NorgesCup og nasjonale/internasjonale mesterskap. Her vil det være en trener som er tilgjengelig for sparring. Utøveren skal ha muligheten til å gjennomføre fysiske tester og sammen med trener få lagt opp en treningsplan. Det vil være muligheter for å organisere felles økter i form av samlinger, hvor det inviteres trenere og utøvere fra rundt i landet. Du må ha resultater fra tidligere konkurranser for å bli invitert med i denne gruppen.

For mer info send mail til klubbens hovedtrener Joakim Sveen: Joakim@bergen-klatreklubb.no

Du kan lese mer om konkurranser på denne siden.

Progresjonsgruppe buldring

For deg som ønsker å ta buldringen et steg lenger. Mer info kommer.

Progresjonsgruppe Tau

For deg som ønsker å ta tau-klatringen et steg lenger. Mer info kommer.

Mentorordningen

Det kan være vanskelig for unge mennesker å komme i gang med klatring på naturlige sikringer. Mentorordningen som Bergen Klatreklubb har dratt i gang prøver å gjøre noe med dette.

Ordningen går ut på at unge mennesker (16-25 år) betaler en relativt lav sum for å være med kvalifiserte mentorer ut å klatre over en lengre periode. Mentorene er erfarne klatrere med instruktørutdanning fra NF-systemet eller tilsvarende. Vi ønsker at ordningen skal skape et større miljø for yngre personer som er interesserte i fjellklatring og at flere får øynene opp for klatring på naturlige sikringer.

Les mer her

Krav til å delta
Være mellom 16-25 år
Brattkort/Klatrekort
Klatret selvstendig på led i minimum 1 år
Være medlem av Bergen Klatreklubb
Pris: 1500,- kr

Kommende kurs

Ingen gruppeaktiviteter ble funnet