Bli medlem
Bergenshallen
Man-Tor  16.00->22.00
Fredag      STENGT
Lørdag      14.00->18.00
Søndag      15.00->19.00
Vestveggen
Man-Fre  09.00->22.00
Lørdag      09.00->18.00
Søndag      10.00->20.00
Bryggeriet
Man-Fre  16.00->22.00
Lørdag      11.00->19.00
Søndag      12.00->20.00
Årskort/månedskort gir tilgang mellom 07-23 alle dager

Sjekk driftsmeldinger for endringer
ks-featured

Treningsgrupper barn og ungdom

Oversikt

Foto: Torbjørn Wiik

Trykk på + tegnet eller scroll nedover for å finne mer informasjon om våre treningsgrupper.

Lange ventelister

Dessverre er det per mars 2023 lange ventelister for å komme med på klubbens organiserte grupper. Du kan melde barnet ditt på de lange ventelistene her, men merk at det nå er 4-5 år før du får tilbud om plass.

Du kan lese et infoskriv om de lange ventelistene og tips til foreldre på denne siden her.

Barnegrupper

Vi har tre forskjellige barnegrupper som du kan lese om nedenfor. Dette er et tilbud for barn opp til 11 år med introduksjon av klatring på en lekende måte. Vi legger til rette for utvikling av motorikk, balanse og bevegelighet.

Barna lærer å buldre i trygge omgivelser under ledelse av to eller tre faste trenere. Trenerene for gruppene vil være instruktører/trenere med godkjenning fra Norges Klatreforbund eller andre aktive medlemmer i Bergen klatreklubb.

Nye grupper starter opp ved semesterstart i august/januar. Hver gruppe møtes cirka 12 ganger pr. semester.

Klatremus – ca. 5-7 år

Klatremus er gruppen for de minste barna og denne gruppen er tilpasset barn som ønsker å prøve klatring i en lekbetont atmosfære der de lærer grunnleggende bevegelser og får trygghet i klatreveggen. Målet til denne gruppen er å gjøre klatring og fysisk aktivitet til en gøy, spennende og stimulerende arena der barna kan utvikle seg både mentalt og fysisk. Hovedvekten av aktiviteten vil foregå i buldreveggen og på mattene under buldreveggene, men det vil også bli anledning til å prøve ut klatring på topptau. Denne gruppen har kun tilbud i Vestveggen i Åsane Arena.

For påmelding til ventelisten kan du fylle ut dette skjemaet.

Barnegrupper
For barn fra 5-11 år.
Vår og høstsemester. Leie av utstyr er inkludert i semesteravgiften. Venteliste for påmelding.

Firfisle – ca. 8-9 år

Våre Firfisle-grupper bygger videre på leken og allsidigheten som er i fokus for gruppen med de mindre barna, men med større fokus på å lære og prøve ut nye bevegelser i og utenfor klatreveggen. Barna skal ha det moro i et læringsmiljø som fokuserer på å utvikle god bevegelseskompetanse, kreativitet og god selvfølelse. På dette alderstrinnet innføres også flere klatrespesifikke begreper, og barna skal få kjennskap til de ulike grenene innen klatring og utendørsklatring. Det blir klatring både i buldreveggene og tauklatreveggene. Om været er fint tar kanskje trenerene med barna på klatring ute på et av mange flotte klatrefelt rundt Bergen.

Denne gruppen har tilbud i Vestveggen i Åsane Arena og i Bryggeriet på Kalfaret.

For påmelding til ventelisten kan du fylle ut dette skjemaet.

Apekatt – ca. 10-11 år

På dette alderstrinnet videreutvikler vi barnas bevegelighet, balanse, koordinasjon og hurtighet i og utenfor veggen. Treningene vil preges av varierte aktiviteter som sikrer gode basisferdigheter. Øvelsene tilpasses barnas fysiske, sosiale og emosjonelle utvikling. Det kreves ingen forkunnskaper for å starte på dette nivået, men trenerene vil benytte muligheten til å dele opp deltakerene i mindre grupper for bedre læringsmiljø og tettere individuell oppfølging. På dette alderstrinnet er det gunstig å utvikle motoriske ferdigheter som teknikk og koordinasjon i klatreveggen.

Det blir klatring både i buldreveggene og tauklatreveggene. Om været er fint tar kanskje trenerene med barna på klatring ute på et av mange flotte klatrefelt rundt Bergen.

Denne gruppen har tilbud i Vestveggen i Åsane Arena og i Bryggeriet på Kalfaret.

For påmelding til ventelisten kan du fylle ut dette skjemaet.

Ungdomsgrupper

Bergen Klatreklubb har to ulike typer ungdomsgrupper som du kan lese om nedenfor.

Ungdomsgruppene våre er et tilbud til barn og ungdom som har lyst å lære å klatre på en trygg måte. Gruppene ledes av to til tre trenere med godkjenning fra Norges Klatreforbund. I ungdomsgruppen lærer man de grunnleggende sikkerhetsrutinene på en trygg måte. Ingen erfaring eller forkunnskaper er nødvendig. I løpet av et år vil de fleste kunne klatre og sikre på en trygg måte på egenhånd.

Nye grupper starter opp ved semesterstart i august/januar. Hver gruppe møtes cirka 12 ganger pr. semester.

Ungdomsgruppe nybegynner (12-15 år)

Denne gruppen er for ungdommer som ønsker å begynne med klatring. Det stilles ingen krav til tidligere ferdigheter. Her vil de lære om grunnleggende klatreteknikker, styrke, bevegelighet, topptau-klatring og led-klatring. ungdommene skal lære de grunnleggende sikkerhetsrutinene på en trygg måte. I løpet av et år vil de fleste kunne klatre og sikre på en trygg måte på egenhånd. Målet er å skape engasjerte klatrere som da kan møtes utenfor treninger og klatre sammen.

Denne gruppen har tilbud i Vestveggen i Åsane Arena samt i Bergenshallen på Sletten.

For påmelding til ventelisten kan du fylle ut dette skjemaet.

Ungdomsgrupper
Ungdommer fra 12-19 år.
Vår og høstsemester. Leie av utstyr er inkludert i semesteravgiften. Venteliste for påmelding.

Ungdomsgruppe nybegynner (16-19 år)

Denne gruppen er for ungdommer som ønsker å begynne med klatring. Det stilles ingen krav til tidligere ferdigheter. Her vil de lære om grunnleggende klatreteknikker, styrke, bevegelighet, topptau-klatring og led-klatring. Ungdommene skal også lære de grunnleggende sikkerhetsrutinene på en trygg måte. I løpet av et år vil de fleste kunne klatre og sikre på en trygg måte på egenhånd. Målet er å skape engasjerte klatrere som da kan møtes utenfor treninger og klatre sammen.

Denne gruppen har tilbud i Vestveggen i Åsane Arena samt i Bergenshallen på Sletten.

For påmelding til ventelisten kan du fylle ut dette skjemaet.

Klatreskolen

Har du en sønn eller en datter som er veldig interessert i klatring og som er motivert til å legge grunnlaget for å bli en livslang klatrer allerede i ung alder? Da er Klatreskolen til Bergen Klatreklubb noe for ditt barn!

Sammenlignet med våre vanlige barne- og ungdomsgrupper (klatring som aktivitet) så tilbyr Klatreskolen klatretrening med fokus på det sportslige, der målet er å utvikle ferdigheter og teknikker som tar klatringen et steg videre. I planleggingen av Klatreskolen har vi tatt utgangspunkt i Norges Klatreforbund sin Utviklingstrapp for klatring. Bergen Klatreklubb blir første klubb i Norge som integrerer utviklingstrappen i vår sportslige satsing på klatring.

Det er 7 forskjellige trinn på Klatreskolen. De er delt inn i alder etter om barnet er over eller under 13 år. Under kan du lese litt om de forskjellige trinnene, prisen for å delta på gruppene og kriteriene for å melde seg på.

Alle gruppene i Klatreskolen har treninger i Vestveggen og semesteret er lagt opp slik at det følger skoleruten (4 måneder hver vår/høst, avslutning 2 uker før skoleslutt). Deltakelse i gruppene betales før oppstart. For alle trinnene inkluderer prisen gratis inngang i Vestveggen for deltakeren så lenge man deltar på Klatreskolen (NB! Forutsetter gyldig medlemskap i Bergen Klatreklubb).

Det er ikke påmelding til Klatreskolen men vi gjør opptak etter hvert semester fra våre vanlige barne- og ungdomsgrupper basert på tilbakemeldinger vi får fra trenerene våre.

Trinn 1 (under 13 år)

Dette trinnet er for barn som allerede har vært gjennom et semester med en av våre barnegrupper og som ønsker litt mer fokus og struktur på treningene uten å øke treningsbelastningen.

1 time trening 1 gang i uken

Trinn 2 (under 13 år)

Dette trinnet er for barn som ønsker mer enn 1 trening i uken og som har blitt anbefalt av en av våre trenere til å starte på trinn 2. Her får deltakerne lære og utvikle grunnleggende motoriske og fysiske ferdigheter som benyttes i klatreveggen i tillegg til å fokusere mer på mestring i veggen.

1,5 time trening 2 ganger i uken

Trinn 3 (under 13 år)

Dette trinnet er for barn som ønsker mer enn 1 trening i uken og som har blitt anbefalt av en av våre trenere til å starte på trinn 3. Her bygger deltakerene videre på læringen og utviklingen av grunnleggende motoriske og fysiske ferdigheter som benyttes i klatreveggen i tillegg til å fokusere mer på mestring i veggen. I tillegg legges det inn styrke- og bevegelighetstrening på dette trinnet. Dette trinnet erstatter det som tidligere var Rekruttgruppen.

2 timer trening 2 ganger i uken

Trinn 4

Dette trinnet er for ungdom som allerede har vært gjennom et semester med en av våre ungdomsgrupper og som ønsker litt mer fokus og struktur på treningene uten å nødvendigvis ønske å konkurrere.

Bør inneha Brattkort, men også greit om de kan sikre på led med backup.

2 økter i uken 2 timer

Trinn 5

Dette trinnet er for ungdom som ønsker mer enn 1 trening i uken og som har blitt anbefalt av en av våre trenere til å starte på trinn 5. På dette trinnet får deltakerne utvikle evne til å gjennomføre systematisk trening med mer langsiktige utviklingsmål. Det er fokus på å bygge erfaring, styrketrening og egentrening. I tillegg blir det analyse av teknikk og taktikk opp mot ønsket effekt. Deltakerne jobber mye med kvalitet og timing i grunnteknikk. Her vil også deltakerne lære å trene og bli introdusert til konkurranseformatet.

Det er ikke krav om å delta på nasjonale konkurranser på dette nivået, men det vil bli sendt ut invitasjoner til å delta på lokale konkurranser og regionale samlinger for alle på trinn 5.

Bør inneha Brattkort, men også greit om de kan sikre på led med backup.

2 økter i uken 3 timer

Trinn 6

Dette trinnet er for våre utøvere som trener for å delta på konkurranser. På dette trinnet lærer utøverne å forberede, gjennomføre og evaluere konkurranser. De skal jobbe målrettet og legge vekt på kvalitet og timing i grunnteknikk. Det vil bli mye bruk av problemløsning og analyse, og vi forventer at alle stiller opp for å bygge kapasitet og konkurranseerfaring i tillegg til å jobbe målrettet med egne svakheter.

På dette trinnet er det ikke et krav om å delta på nasjonale konkurranser, men det vil bli sendt ut invitasjoner til å delta på lokale konkurranser og regionale samlinger.

Bør inneha Brattkort, men også greit om de kan sikre på led med backup.

2 økter i uken 3 timer

Trinn 7

Dette trinnet er for våre konkurranseutøvere som satser på klatring som toppidrett. På dette trinnet lærer utøverne å forberede, gjennomføre og evaluere konkurranser. De skal jobbe målrettet og legge vekt på kvalitet og timing i grunnteknikk. Det vil bli mye bruk av problemløsning og analyse, og vi forventer at alle stiller opp for å bygge kapasitet og konkurranseerfaring i tillegg til å jobbe målrettet med egne svakheter.

På dette trinnet er det et krav om å delta på nasjonale konkurranser, og det vil i tillegg bli sendt ut invitasjoner til å delta på lokale konkurranser og regionale samlinger.

Bør inneha Brattkort, men også greit om de kan sikre på led med backup.

2 økter i uken 3 timer

Alle gruppene på Klatreskolen har tilbud i Vestveggen i Åsane nord. Vi inviterer med deltakere til Klatreskolen hvert semester basert på tilbakemeldinger fra våre barne- og ungdomsgruppetrenere. Invitasjonen er basert på motivasjon, modenhet og klatreglede, ikke ferdigheter.

Klatreskolen
Nytt tilbud fra høsten 2021
Alder 9-19 år
Vår og høstsemester. Leie av utstyr er inkludert i semesteravgiften.
Deltakerene på trinnene får reduserte priser på årskort i klubbens anlegg så lenge de er med på Klatreskolen.
NB! Medlemsavgift i klubben er ikke inkludert i semesteravgift!

Seniorgruppen 19+

Seniorgruppen er for de som ønsker å konkurrer i kategorien senior i NorgesCup og nasjonale/internasjonale mesterskap. Her vil det være en trener som er tilgjengelig for sparring. Utøveren skal ha muligheten til å gjennomføre fysiske tester og sammen med trener få lagt opp en treningsplan. Det vil være muligheter for å organisere felles økter i form av samlinger, hvor det inviteres trenere og utøvere fra rundt i landet. Du må ha resultater fra tidligere konkurranser for å bli invitert med i denne gruppen. Seniorutøvere kan få tildelt stipend fra klubben på inntil 30 000,- for reiser i forbindelse med konkurranser.

Du kan lese mer om konkurranser på denne siden.

Progresjonsgruppe buldring

For deg som ønsker å ta buldringen et steg lenger. Mer info kommer.

Progresjonsgruppe Tau

For deg som ønsker å ta tau-klatringen et steg lenger. Mer info kommer.

Mentorordningen

Det kan være vanskelig for unge mennesker å komme i gang med klatring på naturlige sikringer. Mentorordningen som Bergen Klatreklubb har dratt i gang prøver å gjøre noe med dette.

Ordningen går ut på at unge mennesker (16-25 år) betaler en relativt lav sum for å være med kvalifiserte mentorer ut å klatre over en lengre periode. Mentorene er erfarne klatrere med instruktørutdanning fra NF-systemet eller tilsvarende. Vi ønsker at ordningen skal skape et større miljø for yngre personer som er interesserte i fjellklatring og at flere får øynene opp for klatring på naturlige sikringer.

Les mer her

Krav til å delta
Være mellom 16-25 år
Brattkort/Klatrekort
Klatret selvstendig på led i minimum 1 år
Være medlem av Bergen Klatreklubb

Kommende kurs

Ingen gruppeaktiviteter ble funnet