Bli medlem
Bergenshallen
Man-Tor  16.00->22.00
Fredag      STENGT
Lørdag      14.00->18.00
Søndag      15.00->19.00
Vestveggen
Man-Fre  09.00->22.00
Lørdag      09.00->18.00
Søndag      10.00->20.00
Bryggeriet
Man-Fre  16.00->22.00
Lørdag      11.00->19.00
Søndag      12.00->20.00
Årskort/månedskort gir tilgang mellom 07-23 alle dager

Sjekk driftsmeldinger for endringer
utek-banner

Sikkerhetsregler

Les våre sikkerhetsregler før du setter i gang med klatring eller buldring i våre anlegg. Egenerklæringsskjema nederst på siden skal være signert før du går i gang med aktivitet.

Oppdatert 23.09.2222

Sikkerhetsregler

OPPDATERT 21.01.2020

Alle må skrive under på at de har lest, forstått og akter å følge våre sikkerhetsregler før de kan klatre hos oss. For personer under 18 år må foresatte skrive under.

All klatring foregår på eget ansvar. Bergen Klatreklubb har ikke erstatningsansvar for skader som måtte oppstå ved klatring eller annen aktivitet på senteret.

Barn under 13 år skal være under tilsyn av ansvarlig voksen og være informert om sikkerhetsreglene i våre anlegg. Personer fra 13 til og med 17 år kan oppholde seg i anlegget uten tilsyn når foresatte har signert ansvarserklæring.

Opphold i våre anlegg

 • Ingen løping i anlegget. Innestemme skal benyttes.
 • Unngå opphold i nedfirings- eller fallsoner.
 • Tøm alle lommer før du skal klatre. Vi vil ikke at ting kommer fallende fra oven.
 • Sko er påbudt ved klatring. Barfotklatring er ikke tillatt.
 • Ta ikke bilde av andre i senteret uten samtykke.

Autobelay – Automatiske sikringsmaskiner

 • Vektgrenser for bruk av autobelay er min. 10 kg og max. 136 kg.
 • Det kreves dokumentert opplæring i bruk av autobelay i form av Topptaukort før du kan benytte autobelayene.
 • Du er selv ansvarlig for å få påkrevd opplæring før bruk. Henvend deg i resepsjonen om du lurer på noe.
 • Kameratsjekk skal alltid utføres på deg selv før du forlater bakken. Spesielt fokus på at karabin er låst inn i sele. For personer under 13 år er den voksne ansvarlig for kameratsjekken.

Buldring

 • Hvilende buldrere skal gi plass til aktive buldrere.
 • Du er selv ansvarlig for at andre buldrere ikke faller på deg.
 • Se deg for før du hopper ned. Klatre ned dersom det er mulig.
 • Tjukkasene er til å falle på. Barn skal ikke leke på tjukkasene.

Tauklatring

 • All klatring og sikring skal foregå med UIAA-godkjent utstyr (CE-godkjenning).
 • Du er selv ansvarlig for å kjenne til og følge Klatrevettplakaten.
 • Det skal aldri mer enn ett tau inn i toppanker eller mellomforankringer samtidig.
 • Unngå å stikke fingrene i boltehengere, karabinere og annet metall.
 • De som kommer nedenfra har vikeplikt for de som er over.
 • Ved stor vektforskjell anbefales det at man benytter en Edelrid Ohm i første bolt.
 • Clogging er ikke tillatt i våre anlegg.
 • Drytooling med økser er ikke tillatt i våre anlegg.
Ledklatring
 • Alle mellomforankringer fra 2. kortslynge og til toppankeret skal klippes inn.
Krav om sikringskort
 • Det er krav om Brattkort eller Topptaukort for å kunne sikre i vårt anlegg.
 • Øving til sikringskort er kun tillatt ved samtidig bruk av ekstra sikring. For nærmere instruksjon, se

For barn 13 – 17 år må egen ansvarserklæring signeres av foresatt ved personlig oppmøte.

Signer ansvarserklæring for voksen