Bli medlem
Bergenshallen
Man-Tor  16.00->22.00
Fredag      STENGT
Lørdag      14.00->18.00
Søndag      15.00->19.00
Vestveggen
Man-Fre  09.00->22.00
Lørdag      09.00->18.00
Søndag      10.00->20.00
Bryggeriet
Man-Fre  16.00->22.00
Lørdag      11.00->19.00
Søndag      12.00->20.00
Årskort/månedskort gir tilgang mellom 07-23 alle dager

Sjekk driftsmeldinger for endringer
utek-banner

Sikkerhetsregler

Les våre sikkerhetsregler før du setter i gang med klatring eller buldring i våre anlegg. Egenerklæringsskjema nederst på siden skal være signert før du går i gang med aktivitet.

Oppdatert 06.03.2424

Ulykkesrapportering

Skjema for å rapportere inn en ulykke. 

Alle innkomne rapporter blir lagt inn i klubbens interne ulykkesdatabase. Vår sikkerhetsansvarlige rapporterer så videre uønskede hendelser og ulykker til Ulykkesdatabasen et felles register styrt av Norges Klatreforbund (NKF) og Norsk Fjellsportforum. Alle rapporter gjennomgås av NKFs sikkerhetskomité.

Husk at vi er avhengige av dine tilbakemeldinger for å lære, og gjøre klatrenorge tryggere. Både ulykker, nestenulykker, skumle hendelser og uhell som fører til skade bør rapporteres.

Sikkerhetsregler

OPPDATERT 9.11.2023

Alle må skrive under på at de har lest, forstått og akter å følge våre sikkerhetsregler før de kan klatre hos oss. For personer under 18 år må foresatte skrive under.

All klatring foregår på eget ansvar. Bergen Klatreklubb har ikke erstatningsansvar for skader som måtte oppstå ved klatring eller annen aktivitet på senteret.

Barn under 13 år skal være under tilsyn av ansvarlig voksen og være informert om sikkerhetsreglene i våre anlegg. Personer fra 13 til og med 17 år kan oppholde seg i anlegget uten tilsyn når foresatte har signert ansvarserklæring.

Opphold i våre anlegg

 • Ingen løping i anlegget. Innestemme skal benyttes.
 • Unngå opphold i nedfirings- eller fallsoner.
 • Tøm alle lommer før du skal klatre. Vi vil ikke at ting kommer fallende fra oven.
 • Sko er påbudt ved klatring. Barfotklatring er ikke tillatt.
 • Ta ikke bilde av andre i senteret uten samtykke.
 • Les mer om klatring med barn på www.bergenklatreklubb.no/klatring-med-barn

Autobelay – Automatiske sikringsmaskiner

 • Husk ALLTID kameratsjekk før du starter å klatre på autobelay.
 •  Autobelayen skal KUN kobles inn i sentralløkken på selen eller i toppen av seilet til autobelayen. Den skal ikke festes andre steder på bakken eller i veggen.
 • Det er IKKE tillatt å ledklatre på linjer med autobelay med mindre det er i forbindelse med treningsgrupper eller kurs i regi av klubben.
 • Det er IKKE tillatt med musikk på ørene når du klatrer på autobelay.
 • Gi beskjed til resepsjonen dersom autobelayen er sluppet opp.
 • Vektgrenser for bruk av autobelay er min. 10 kg og max. 136 kg.
 • Det kreves dokumentert opplæring i bruk av autobelay i form av Autobelaykort/Topptaukort/Brattkort før du kan benytte autobelayene.
 • Du er selv ansvarlig for å få påkrevd opplæring før bruk. Henvend deg i resepsjonen om du lurer på noe.
 • Kameratsjekk skal alltid utføres før du forlater bakken. Spesielt fokus på at karabin er låst inn i sele. For personer under 13 år er den voksne ansvarlig for kameratsjekken.

Buldring

 • Hvilende buldrere skal gi plass til aktive buldrere.
 • Du er selv ansvarlig for at andre buldrere ikke faller på deg.
 • Se deg for før du hopper ned. Klatre ned dersom det er mulig.
 • Tjukkasene er til å falle på. Barn skal ikke leke på tjukkasene.
 • Les mer på www.bergenklatreklubb.no/buldring

Tauklatring

 • All klatring og sikring skal foregå med UIAA-godkjent utstyr (CE-godkjenning).
 • Du er selv ansvarlig for å kjenne til og følge Klatrevettplakaten.
 • Det skal aldri mer enn ett tau inn i toppanker eller mellomforankringer samtidig.
 • Unngå å stikke fingrene i boltehengere, karabinere og annet metall.
 • De som kommer nedenfra har vikeplikt for de som er over.
 • Ved stor vektforskjell anbefales det at man benytter en Edelrid Ohm i første bolt.
 • Clogging er ikke tillatt i våre anlegg.
 • Drytooling med økser er ikke tillatt i våre anlegg med unntak av Bergenshallen.
 • Les mer på www.bergenklatreklubb.no/tauklatring
Ledklatring
 • Alle mellomforankringer fra 2. kortslynge og til toppankeret skal klippes inn.
Krav om sikringskort
 • Det er krav om Brattkort eller Topptaukort for å kunne sikre i vårt anlegg.
 • Øving til sikringskort er kun tillatt ved samtidig bruk av ekstra sikring. For nærmere instruksjon ta kontakt med resepsjonen.

For barn 13 – 17 år må egen ansvarserklæring signeres av foresatt ved personlig oppmøte.

Signer ansvarserklæring for voksen