Bli medlem
Bergenshallen
Man-Tor  16.00->22.00
Fredag      STENGT
Lørdag      14.00->18.00
Søndag      15.00->19.00
Vestveggen
Man-Fre  09.00->22.00
Lørdag      09.00->18.00
Søndag      10.00->20.00
Bryggeriet
Man-Fre  16.00->22.00
Lørdag      11.00->19.00
Søndag      12.00->20.00
Årskort/månedskort gir tilgang mellom 07-23 alle dager

Sjekk driftsmeldinger for endringer
utek-banner

Brattkort

For å sikre personer som klatrer inne må du ha Brattkort. Hos oss kan du oppnå Brattkort ved å delta og bestå et nybegynnerkurs. Topptaukort er minimunskravet for å klatre på Autobelay.

Oppdatert 15.04.2424

Brattkort er en sertifiseringsordning for å ivareta sikkerheten ved innendørs tauklatring.

For å kunne sikre personer som klatrer innendørs må du ha Brattkort. Merk at det ikke er krav om Brattkort for å klatre i veggen, kun for å utføre sikringsjobben på led eller topptau.

Du kan få brattkort enten ved å gjennomføre et innføringskurs hos oss og så ta brattkortprøven, eller så kan du gå direkte opp til brattkortprøven. Merk at det ikke gis noe instruksjon under brattkortprøven, den krever at du kan alt på forhånd. Man må også booke brattkortprøven på forhånd. Brattkortprøven bookes her. 

Det er en fordel om du stiller til prøven sammen med en annen som også skal ta den. Kommer du alene kan du ta prøven med noen andre som har meldt seg opp til samme tidsrom, men vi kan ikke garantere at det er andre som kan klatre med deg.

Autobelay

Bergen Klatreklubb har flere selvsikringsenheter/autobelayer som gjør det mulig å klatre i tauveggene uten at en partner sikrer deg med tau. I Vestveggen er det hele 22 autobelayer og i Bergenshallen er det 1 autobelay. Autobelayene er synlige ved at det henger et stort trekantseil i starten.

For å klatre på autobelay krever Bergen Klatreklubb at du har minimum Topptaukort eller at noen med Brattkort sjekker deg før du setter i gang å klatre. For barn gjelder regelen om at noen med Brattkort/Topptaukort sjekker barna før de begynner å klatre. NB! En person med Brattkort/Topptaukort kan ha ansvar for én person av gangen.

Det er viktig at alle som klatrer på autobelay hos oss utfører selvsjekk før de setter i gang med klatringen for å forhindre ulykke. Ved selvsjekk skal man fysisk sjekke at autobelayen er festet i sentraløkken i selen og at karabineren er i låst posisjon før man starter å klatre. Dra gjerne ut litt av båndet fra autobelayen for å sjekke at systemet fungerer.

Rutene som kan klatres på autobelay er merket med rosa teip i tillegg til teipen som indikerer vanskelighetsgraden på ruten. Benytt kun ruter merket med rosa teip til autobelay-klatring.

Om du lurer på hvorfor klubben har krav om Topptaukort for å klatre på autobelay er det for å øke sikkerheten. Det har vært mange uhell med autobelayer på klatresentre i Norge etter at disse ble innført for noen år siden, og Bergen Klatreklubb har fokus på å unngå uhell ved bruk av autobelay. Norges Klatreforbund anbefaler også at alle som klatrer på autobelay har minimum Topptaukort.

Hvordan får jeg Brattkort?

Det er to måter du kan oppnå Brattkort:

  1. Fullføre et innføringskurs for nybegynnere og ta Brattkortprøven etter fullført kurs.
  2. Bestå en Brattkortprøve uten å ta innføringskurs først (NB! Om du ikke har mye egenerfaring fra før er det vanskelig å bestå prøven uten kurs).

1. Innføringskurs for nybegynnere

Dersom du aldri har klatret før og er helt ny til sporten, anbefaler vi at du tar et innføringskurs for å komme i gang. Innføringskurset går gjennom alt det grunnleggende som skal til for å utøve trygg og sikker sikring og klatring innendørs.

Det arrangeres kurs jevnlig i løpet av vår- og høstsemesteret hos oss.

Etter bestått kurs har du tilbud om å klatre gratis i våre anlegg i to uker og i denne perioden kan du ta en Brattkortprøve hos oss helt uten ekstra kostnad. Etter bestått Brattkortprøve er det mulig å bestille Brattkort via brattkompetanse.no. Prisen for å bestille Brattkortet er kr. 200, og den kommer i tillegg til kurset og betales direkte til NKF via brattkompetanse.no.

Les mer om betingelser for kort her.

2. Organiserte Brattkortprøver

Brattkortprøven avholdes i Bergenshallen og Vestveggen og koster kr 250,- å gjennomføre. Deltakere som har vært på kurs i regi av Bergen Klatreklubb kan ta prøven en gang gratis innen 2 måneder etter fullført kurs. Merk at avgift for utstedelse av Brattkort på www.brattkompetanse.no (300 kr) er ikke inkludert i prisen.

Man må booke prøven på forhånd. Brattkortprøven bookes her.

Du finner mer informasjon om Brattkortprøven på NKFs nettsider.

Topptaukort

Med Topptaukort kan du sikre noen som klatrer på topptau inne.

NB: Hvis du har Brattkort trenger du ikke Topptaukort.

Topptaukort er et ferdighetsbevis for de som vil sikre noen på topptau på innendørs klatrevegger. Kortet har til hensikt å bedre sikkerheten under innendørs klatring.

Ved å ta Topptaukort har man dokumentert at man har nok kunnskaper og sikringsferdigheter til å kunne topptaue på en sikker måte. For å få kortet må man også akseptere en ansvarserklæring.

Bergen Klatreklubb har innført krav om at man må inneha minimum Topptaukort for å klatre på autobelay/selvsikring i våre anlegg.

Du kan oppnå Topptaukort ved å bestå Topptaukortprøven. Dette er mulig å oppnå ved endt innføringskurs hos oss.

Du finner mer informasjon om Topptaukortprøven på NKFs nettsider.

Merk at både Brattkort og Topptaukort kan inndras ved grove eller gjentatte brudd på gjeldende metodesett av Norges Klatreforbund (NKF), veggeier eller godkjente klatreinstruktører.

Klatrekort utfases

Tidligere har klubben også utstedt Klatrekort som en lokal variant av Brattkort. Klatrekort er gyldig på lik linje med Brattkort for klatring innendørs i våre anlegg, men vi har nå gått over til Brattkort-ordningen så vi utsteder ikke Klatrekort lenger.

ib-img