Bli medlem
Bergenshallen
Man-Tor  16.00->22.00
Fredag      STENGT
Lørdag      14.00->18.00
Søndag      15.00->19.00
Vestveggen
Man-Fre  09.00->22.00
Lørdag      09.00->18.00
Søndag      10.00->20.00
Bryggeriet
Man-Fre  16.00->22.00
Lørdag      11.00->19.00
Søndag      12.00->20.00
Årskort/månedskort gir tilgang mellom 07-23 alle dager

Sjekk driftsmeldinger for endringer
utek-banner

Støtte og stipend

Bergen Klatreklubb har siden 2002 tildelt prosjektstipend og økonomisk støtte til klatrere i Bergen.

Leo Bøe klatrer gjennom Odins Øye, 8c+. Foto: Mattis G. Huseby
Oppdatert 13.01.2424

Hovedmålet med klubbens stipendordning er å stimulere til økt sportslige og/eller faglige prestasjoner innen klatring, i tråd med klubbens strategiplan. Samtidig vektlegges prosjekter som kan være verdifulle for klubben og til inspirasjon for klatremiljøet i Bergen. For å søke støtte eller stipend må søker(e) vise til at kriteriene nedenfor er oppfylt.

Kriterier:

 • Søker må være medlem av Bergen Klatreklubb inneværende og foregående år. Søker må også ha tilknytning til klatremiljøet i Bergen og være bosatt i eller i nærheten av Bergen.
 • Søknaden skal inneholde (fyll ut vedlagte skjema):
  • Navn, adresse, alder, oversikt over sportslige prestasjoner eller liste over bestigninger
  • Et sammendrag av prosjektet
  • En begrunnelse for søknaden der det vises til kriteriene for tildeling
  • En økonomisk plan for prosjektet det søkes støtte til, inkludert egenandel.
  • Søknadssum
  • For deltakelse i konkurranser skal søknaden også inneholde en oversikt over korte og langsiktige mål for utøveren

I behandlingen av søknadene vil følgende kriterier vektlegges: 

 • Sportslig egenutvikling og/eller klatremessig nyskapende prestasjoner. 
 • Lokal forankring, gjennom sportslig utvikling/bidrag eller tilbakeføring av erfaringer/inspirasjon til klatremiljøet i Bergen. 
 • Bærekraftig utvikling av klatresporten. 
 • Alder og egen mulighet til å finansiere prosjektet.
 • Søkere som ikke har fått tildelt støtte tidligere kan bli prioritert ved flere søkere.

Vilkår for tildeling: 

 • Den som får tildelt støtte skal etter avtale med styret i Bergen Klatreklubb stille seg disponibel til å formidle erfaringer/opplevelser til medlemmene i klubben.
 • Tildeling av stipend bør nevnes i omtaler av støttede prosjekt der det er relevant (eks i sosiale medier) 
 • Klubben støtter kostnadene som ikke dekkes av andre ordninger. Dersom deler av kostnadene det søkes støtte for dekkes av andre ordninger, skal det spesifiseres i søknaden og ved innsending av kvitteringer.
 • Søker må sende inn kvitteringer for utlegg eller reiseregning innen årets utgang for å få beløpet utbetalt.
 • Støtte til konkurranser gis kun til søkere som har tatt kurset «Ren utøver» til Antidoping Norge.

Søknadene behandles samlet av styret i Bergen Klatreklubb etter årlig utlysningsfrist. Beslutningen til styret er endelig og kan ikke påklages.

Gjennomsnittlig stipendtildeling siste år har vært ca. 10.000,- pr. søker.  

Søknadsfristen for 2024 er 7. februar og søknadsperioden gjelder for inneværende kalenderår.

Skjema stipend Bergen Klatreklubb

Søknaden med ferdig utfylt skjema sendes til tk@bergenklatreklubb.no. Søknader som kommer inn etter fristen vil ikke bli behandlet.