Bli medlem
Bergenshallen
Man-Tor  16.00->22.00
Fredag      STENGT
Lørdag      14.00->18.00
Søndag      15.00->19.00
Vestveggen
Man-Fre  09.00->22.00
Onsdag       07.00->22.00
Lørdag      09.00->18.00
Søndag      10.00->20.00
Bryggeriet
Man-Fre  16.00->22.00
Lørdag      11.00->19.00
Søndag      12.00->20.00
Årskort/månedskort gir tilgang mellom 07-23 alle dager

Sjekk driftsmeldinger for endringer
utek-banner

Støtte og stipend

Har du et hårete mål eller en drøm du trenger hjelp til å gjennomføre? Bergen Klatreklubb har siden 2002 tildelt prosjektstipend og økonomisk støtte til klatrere i Bergen.

Leo Bøe klatrer gjennom Odins Øye, 8c+. Foto: Mattis G. Huseby
Oppdatert 17.01.2323

For å søke støtte eller stipend må søker(e) vise til at kriteriene nedenfor er oppfylt. Det kan gis støtte til prosjekter som kan være verdifulle for klubben og klatremiljøet i Bergen, for eksempel i form av støtte til internasjonale konkurranser, treningsleirer i utlandet eller klatreekspedisjoner i inn- og utland. Målet med støtten er å stimulere til økt sportslige og/eller faglige prestasjoner innen klatring, i tråd med klubbens strategiplan.

Kriterier:

 • Søker må være medlem av Bergen Klatreklubb inneværende og foregående år. Søker må også ha tilknytning til klatremiljøet i Bergen og være bosatt i eller i nærheten av Bergen.
 • Søknaden skal inneholde (fyll ut vedlagte skjema):
  1. Navn, adresse, alder, oversikt over sportslige prestasjoner eller liste over bestigninger
  2. Et sammendrag av prosjektet
  3. En begrunnelse for søknaden der det vises til kriteriene for tildeling
  4. En økonomisk plan for prosjektet det søkes støtte til
  5. Søknadssum
  6. For deltakelse i konkurranser skal søknaden også inneholde en oversikt over korte og langsiktige mål for utøveren
 • Søkere som ikke har fått tildelt støtte tidligere kan bli prioritert ved flere søkere.
 • Dersom støttebeløpet innvilges, må søker sende inn kvitteringer for utlegg eller reiseregning innen årets utgang for å få beløpet utbetalt.
 • Klubben støtter kostnadene som ikke dekkes av andre ordninger. Dersom deler av kostnadene det søkes støtte for dekkes av andre ordninger, skal det spesifiseres i søknaden og ved innsending av kvitteringer.
 • Den som får tildelt støtte skal etter avtale med styret i Bergen Klatreklubb stille seg disponibel til å formidle erfaringer/opplevelser til medlemmene i klubben.
 • Støtte til konkurranser gis kun til søkere som har tatt kurset «Ren utøver» til Antidoping Norge.
 • Søknadene behandles av styret i Bergen Klatreklubb. Beslutningen til styret er endelig og kan ikke påklages.

Søknadsfristen er 7. februar og søknadsperioden gjelder for inneværende kalenderår.

Skjema stipend Bergen Klatreklubb

Søknaden sendes til tk@bergenklatreklubb.no