Bli medlem
Bergenshallen
Man-Tor  16.00->22.00
Fredag      STENGT
Lørdag      14.00->18.00
Søndag      15.00->19.00
Vestveggen
Man-Fre  09.00->22.00
Lørdag      09.00->18.00
Søndag      10.00->20.00
Bryggeriet
Man-Fre  16.00->22.00
Lørdag      11.00->19.00
Søndag      12.00->20.00
Årskort/månedskort gir tilgang mellom 07-23 alle dager

Sjekk driftsmeldinger for endringer
utek-banner

Bolter og rebolting

Bergen Klatreklubb jobber systematisk for å se til at boltene på rutene i Bergensområdet er av god kvalitet og skifter ut boltene der det er nødvendig.

Oppdatert 06.05.2424

Bergen Klatreklubb har ikke fullstendig oversikt over kvaliteten på boltene som er plassert på felt i Bergensområdet. Alle klatrere oppfordres til å kontinuerlig vurdere kvaliteten på utstyret man bruker, inkludert boltene på klatrerutene.

Noen enkle tommelfingerregler:

  • Sjekk at hengeren ikke er løs. Det er ikke unormalt at hengere løsner. Ha gjerne med deg en 17mm fastnøkkel slik at du kan stramme hengere.
  • Sjekk at hengeren ikke er bøyd slik at karabineren blir liggende uheldig mot fjellet.
  • Se etter alvorlige rustangrep. Litt overflaterust er ikke farlig.
  • Årstallet for rutens førstebestigning er en god indikasjon på hvor gamle boltene er.

Dersom du kommer over forhold som du mener bør utbedres, er det fint om du sender en e-post til klubben:

klatrefelt@bergenklatreklubb.no

Er klatring utendørs trygt?

All klatring utendørs, også sportsklatring på bolter, er en risikoaktivitet som skjer på eget ansvar. Klubben jobber for at forholdene skal ligge til rette for at du kan klatre på en trygg måte. Dette gjør vi ved å samle informasjon om tilstanden på eksisterende bolteplasseringer, utbedre gamle bolter ved rebolting, og ved å arrangere klatrekurs med hovedvekt på sikkerhet.

Hvilken standard holder boltene?

Rundt Bergen finnes mer enn 1200 boreboltsikrede ruter. Mange av klatrefeltene er utviklet på slutten av 80-tallet og begynnelsen av 90-tallet. De fleste rutene er utstyrt med 10mm ekspansjonsbolter. I utgangspunktet har slike bolter og hengerne en bruddstyrke som er 3 til 4 ganger større enn maksimal belastning ved et fall.

Over tid vil bruddstyrken til ekspansjonsbolter bli noe redusert. Dette skyldes primært korrosjon (rust) og mekanisk slitasje. Hvor raskt styrken reduseres, avhenger blant annet av klima, saltinnhold i luften, steinkvalitet, vannsig, belastning fra klatrere, stålkvalitet på bolter og henger og av kombinasjonen på stålkvalitet i bolt, henger og mutter.

Det er gjennomført noen enkle tester på styrken til de eldste ekspansjonsboltene av dårligst kvalitet. Testene viste at kvaliteten på disse boltene er svært bra, styrken er lite redusert i forhold til når bolten var ny.

Utstyr til bolting. Foto: Gunnar Karlsen

Bolter til nye klatrefelt og ruter

Bergen Klatreklubb støtter utviklingen av nye og eksisterende klatrefelt i Bergensregionen med bolter. Medlemmer av klubben kan søke om slik støtte til etablering av nye ruter og lån av klubbens drill.

Utfyllende retningslinjer for tildeling av støtte ligger her.

Søknadsskjema finnes her.

Søknaden sendes til klatrefeltkomitéen: klatrefelt@bergenklatreklubb.no

Rebolting av gamle klatrefelt

Bergen Klatreklubb har siden 2002 systematisk reboltet mange av de mest populære rutene. Ruter som reboltes blir konsekvent utstyrt med limbolter som har svært lang levetid og er vedlikeholdsfrie.

Rebolting er arbeidskrevende og kostbart. Ved å melde deg inn i klubben støtter du også reboltingsprosjektet. En rekke felt og ruter er nå reboltet, og gjenstående tas etter behov og kapasitet i klubben. Rutedatabasen inneholder en oversikt over hvilke ruter som har fått skiftet bolter.

Ta del i dugnaden

Om du ønsker å utvikle nye felt eller vedlikeholde eksisterende, ber vi om at du tar kontakt med oss. Vi hjelper til med utstyr, opplæring og koordinering av dugnad. Klubben anser dette som en viktig del av driften, men har ikke noe formelt ansvar for verken utvikling av nye eller vedlikehold av eksisterende utendørs klatrefelt.

I 2013 vedtok klubben å jobbe for å overholde Klatreforbundets retningslinjer om bolting, som da var nylig utarbeidet. Hovedsakelig er innstillingen at dersom en rute kan sikres naturlig bør den ikke boltes.