Bli medlem
Bergenshallen
Man-Tor  16.00->22.00
Fredag      STENGT
Lørdag      14.00->18.00
Søndag      15.00->19.00
Vestveggen
Man-Fre  09.00->22.00
Lørdag      09.00->18.00
Søndag      10.00->20.00
Bryggeriet
Man-Fre  16.00->22.00
Lørdag      11.00->19.00
Søndag      12.00->20.00
Årskort/månedskort gir tilgang mellom 07-23 alle dager

Sjekk driftsmeldinger for endringer

Salgsbetingelser for Bergen Klatreklubb

  1. Oppsigelse av medlemskap

Innbetalt medlemsavgift gjelder for inneværende år. Kunden kan uten nærmere begrunnelse si opp sitt medlemskap i Bergen Klatreklubb med umiddelbar virkning. Med mindre kunden har utøvd sin angrerett, vil ikke eventuell oppsigelse av medlemskapet i Bergen Klatreklubb innebære at kunden har rett til å få refundert allerede innbetalt medlems- eller treningskontingent for inneværende periode.

  1. Ordrebekreftelse

Når betalingen er gjennomført vil du motta ordrebekreftelse til registrert e-postadresse.

  1. Betalingsmåte

Vi tilbyr betaling med VISA og Mastercard i tillegg til Avtalegiro.

  1. MVA

Gjeldende medlems- og treningskontingenter for Bergen Klatreklubb fremkommer på Bergen Klatreklubb sin nettside, og oppdateres årlig ved årsmøte. Det skal ikke betales merverdiavgift av hverken medlems- eller treningskontingentene; prisene som er oppgitt er dermed nettopriser.

  1. Angrerett

Angrerettloven gjelder kun ved forbrukerkjøp, og gir fri angrerett innenfor 14 dager etter betaling.

  1. Avmelding og avbestillingsforsikring

Avmelding av klubbens aktiviteter skal fortrinnsvis skje skriftlig. Muntlig avmelding er akseptert når deltaker har kontaktet administrasjonen og mottatt mail om at avmeldingen er registrert.

Ved avmelding inntil 15 dager før aktiviteten starter må det betales ekspedisjonsgebyr på kroner 200,-. Ved deltakeravgift pålydende eller under kroner 200,- beholdes hele beløpet. Ved avmelding fra 14 til og med 4 dager før oppstartsdato refunderes 50 % av deltakeravgiften. Ved avmelding 3 dager før og frem til oppstartsdato, eller hvis den påmeldte ikke møter ved oppstart, blir deltakeravgiften ikke refundert. Deltaker må selv sørge for avbestillingsforsikring, gjennom reiseforsikring eller kortselskap. Denne gjelder ved sykdom eller andre årsaker som forhindrer deltakelse.

  1. Bilder

På aktiviteter i regi av Bergen Klatreklubb vil/kan det bli tatt bilder av deltakerne i løpet av aktiviteten. Disse bildene kan bli benyttet i Bergen Klatreklubb sine publikasjoner og egne internettsider eller i andre medier relatert til Bergen Klatreklubb sine aktiviteter. Hvis du vil reservere deg for å bli tatt bilde av må du informere administrasjonen eller instruktøren om dette, når aktiviteten starter.

  1. Avbrudd

Hvis en deltaker må avbryte en aktivitet, er Bergen Klatreklubb ikke ansvarlig for ekstra kostnader som følge av avbruddet. I slike tilfeller henvises til deltakers private reiseforsikring. Deltaker har heller ikke krav på refusjon av hele eller deler av kostnaden for aktiviteten. Se for øvrig pkt. 10 klager.

  1. Avlysning

Bergen Klatreklubb står fritt til å avlyse aktiviteten. Ved avlysning plikter Bergen Klatreklubb, hvis mulig, å underrette deltakerne senest 7 dager før oppstart. Avlyses en aktivitet blir hele det innbetalte beløp tilbakebetalt. Ut over dette har deltakerne ikke krav på erstatning, verken økonomisk eller ikke-økonomiske tap.

  1. Klager

Administrasjonen i klubben skal straks underrettes om eventuelle klager. En skriftlig redegjørelse og eventuelle krav skal sendes til Bergen Klatreklubb snarest og senest en måned etter at aktiviteten er avsluttet.