Bli medlem
Bergenshallen
Man-Tor  16.00->22.00
Fredag      STENGT
Lørdag      14.00->18.00
Søndag      15.00->19.00
Vestveggen
Man-Fre  09.00->22.00
Lørdag      09.00->18.00
Søndag      10.00->20.00
Bryggeriet
Man-Fre  16.00->22.00
Lørdag      11.00->19.00
Søndag      12.00->20.00
Årskort/månedskort gir tilgang mellom 07-23 alle dager

Sjekk driftsmeldinger for endringer
news-banner

Oppsummering av Klatretinget 2022

Klatretinget
Oppdatert 11.05.2022

En liten oppdatering fra Klatretinget 2022

Til Klatretinget i Tromsø 22-24. april sendte klubben to representanter: nyvalgt styreleder Ågot Caroline Nilssen og nestleder Kristian Gjerding.

Bergen Klatreklubb meldte på forhånd inn en sak til tinget angående deling av underskudd/tap av inntekter i forbindelse med nasjonale mesterskap. Etter en del diskusjon ble det satt ned en redaksjonskomité som jobbet fram et nytt forslag til vedtak. Etter noen justeringer fra oss, ble dette enstemmig vedtatt.

Her er forslaget som ble vedtatt:

Før planen for nasjonale konkurranser implementeres, skal NKF arbeide fram en økonomisk ordning som gjør det mulig for arrangørklubbene å sikre balanse og helst overskudd i regnskapet for både Norgescup, NM og Nordisk. NKF skal sammen med arrangørklubbene intensivere arbeidet for å ferdigstille planen og legge denne frem før styret behandler budsjett for 2023 og før planen implementeres.

NKF skal, sammen med arrangørklubbene, opprette et arrangørforum som evaluerer planen for nasjonale konkurranser etter hver sesong og om nødvendig foreslå endringer. Endringer skal fremlegges NKF-styret før budsjettbehandling kommende år.

NKF skal oppdatere arrangementshåndboka med minstekrav til Norgescup, NM og Nordisk i led, para, buldring og speed.

Sponsorvilkårene må gi arrangørklubbene størst mulig frihet til å sikre egne sponsorer, samtidig med at NKF har nødvendige muligheter til å sikre egne sponsorater. Gjeldende sponsoravtaler skal være gjort arrangørklubbene tilgjengelig ved tildeling av arrangement.

NKF fremmet et forslag angående obligatorisk lisens/forsikring for alle klatrere over 13 år som deltar i nasjonale konkurranser. Etter en lang diskusjonsrunde, ble følgende vedtak fattet: Norges klatreforbund tilbyr en frivillig forsikring som gir behandlingsgaranti til alle forbundets medlemmer over 13 år.

Protokollen fra Klatretinget 2022 finner du her: https://klatring.no/referat-fra-tingene