Bli medlem
Bergenshallen
Man-Tor  16.00->22.00
Fredag      STENGT
Lørdag      14.00->18.00
Søndag      15.00->19.00
Vestveggen
Man-Fre  09.00->22.00
Lørdag      09.00->18.00
Søndag      10.00->20.00
Bryggeriet
Man-Fre  16.00->22.00
Lørdag      11.00->19.00
Søndag      12.00->20.00
Årskort/månedskort gir tilgang mellom 07-23 alle dager

Sjekk driftsmeldinger for endringer
utek-banner

Klubbens historie

Bergen klatreklubb ble stiftet 18.oktober 1978. Det hadde imidlertid vært et aktivt klatremiljø i byen lenge før dette.

Foto: Erik Faugstad
Oppdatert 31.10.2020

I prehistoriske tid er Bergen Fjellmannalag stiftet i 1895, det første kjente forsøke på å organisere klatrere i Bergensområdet. I mer moderne tid ble det gjort flere forsøk på organisere klatrerne. Klatregruppen i Bergensstudentenes idrettslag stod bak utgivelse av den første Sotraføreren i 1970. Klatringen i perioden frem til 60-tallet skjedde stort sett på det de fleste i dag vil anse som knauser på byfjellene, Helleneset, og mer alpine topper i Hurrungane. På Sotra er en av de de første etablerte rutene Vigerusteggen på Tellnes/Haganes, en populær rute også i dag. Den ble gått av Karsten Alshager og Trygve Serck-Hansen i 1963. I 1972 ble Sotrabroen bygget og nye muligheter åpnet seg. Utover på 70 tallet ble området rundt Liafjell utviklet. Området har i dag over 100 naturlig sikrede ruter, de fleste på 2 taulengder.

På slutten av 80-tallet gjorde en rekke mer moderne verktøy sitt inntog, ikke minst kalk og bolter. En rekke av dagens klatrefelt ble utviklet på slutten av 1980 og første halvdel av -90 tallet. Helleneset, Hjallaveggen, Propagandaveggen, Furunkuloseveggen, Syltøy, Bøtteveggen, Møtteveggen og Loddefjord ble alle hovedsaklig utviklet i perioden mellom 1989 og 1993. Det er mer enn 150 ruter på disse feltene, og relativt mange av dem er grad 7 eller hardere. Utover 90-tallet fortsatte utviklingen med utviklingen av nye felt med mange ruter av svært høy kvalitet og relativ høy vanskelighetsgrad. Loddefjord er stadig under utvikling og har nå over 50 regntørre ruter, de fleste mellom 7+ og 9-.

En av årsakene til utviklingen er helt klart at Bergen siden 1990 har hatt innendørs klatrevegg. Frem til 1996 var dette en enkel men bra finervegg i Lyder Sagens gate. Veggen ble bygget og drevet på dugnad av ildsjeler i klatremiljøet. I 1995 fikk byen sin andre klatrevegg, drevet av studensamskipnaden.

På grunn av byfornying var bygningen til klatreveggen i Lyder Sagens gate truet av riving. Ildsjeler med byråkratiske evner gjorde avtale med Bergen kommune om at dersom veggen måtte rives skulle kommunen stille egnede lokaler til disposisjon. Enden på visen ble at veggen i Lyder Sagens gate ble revet og i 1999 erstattet av en kommunalt eid vegg i Bergenshallen på Landås. Klubben fikk driftsansvaret for klatredelen, en 15 meter høy vegg på rundt 450 kvadratmeter. På starten av 2000-tallet var dette den beste klatreveggen i landet, og mange av Norges beste klatrere ble samlet i Bergen. En ung spire som havnet oppi dette miljøet var Magnus Midtbø som senere utviklet seg til å bli en av nordens beste konkurranseklatrere.

I 2003 fylte BKK 25 år. I den anledning utgav klubben en jubileumsbok som sammenfattet historien frem til da, denne boken fikk navnet Vertikale Vest.

Ettersom klubben og klatresporten økte i popularitet utover 2000-tallet ble det vurdert ulike muligheter til å utvide klatrearealet i byen. Et lokale som utpekte seg i lengre tid var et tilfluktsrom tilknyttet gamle Hansa Bryggeri på Kalfaret. Store planer ble laget og skrinlagt, blant annet en som innebar utsprengning av takhøyden for å få plass til tauklatrevegger(!) Etter mye om og men, med solid dugnadsinnsats og en stor sum lånte penger fra medlemmer av klubben (nesten 900 000,- kroner ble hentet inn som rentefritt lån) kunne klubben åpne Bryggeriet buldresenter 13. april 2013.

Etter åpningen av Bryggeriet fikk klubben en tilnærmet dobling av antall medlemmer og økonomien skjøt i været. Med god økonomi ble det for første gang ansatt teknisk ansvarlig og administrativ ansvarlig i faste stillinger, og klubben utvidet tilbudet sitt med barnegrupper og ungdomsgrupper både i Bryggeriet og Bergenshallen. Den gode utviklingen fortsatte også de neste årene med medlemstall på over 1600 medlemmer og en årsomsetning på nærmere 5 millioner kroner.