Bli medlem
Bergenshallen
Man-Tor  16.00->22.00
Fredag      STENGT
Lørdag      14.00->18.00
Søndag      15.00->19.00
Vestveggen
Man-Fre  09.00->22.00
Lørdag      09.00->18.00
Søndag      10.00->20.00
Bryggeriet
Man-Fre  16.00->22.00
Lørdag      11.00->19.00
Søndag      12.00->20.00
Årskort/månedskort gir tilgang mellom 07-23 alle dager

Sjekk driftsmeldinger for endringer
news-banner

Klubben søker nye styremedlemmer

Klatreklubben søker nye engasjerte styremedlemmer for å styre klubben videre.

Oppdatert 30.01.2024
Årsmøtet til Bergen Klatreklubb er planlagt å avholdes 19. mars. Her skal det blant annet velges styre og kontrollkomité. Valgkomiteen er i gang med arbeidet og vil gjerne ha innspill på mulige kandidater som kan tenke seg å bidra for klubben som styremedlem eller medlemmer av kontrollkomitéen.
Klubben har i dag et godt fungerende styre som består av frivillige som har variert erfaring fra klatring og klubbdrift. Styret har høy kompetanse på klatring både inne og ute, og det er også flere i styret som er forelder til barn på klatregrupper.
Det er et ønske om å øke kompetansen på økonomi i styret, men det vektlegges mest at kandidater har et engasjement for klubben. Valgkomiteen er spesielt interessert i kandidater som oppfyller en eller flere av følgende egenskaper:
  • har et sterkt engasjement for klubben
  • har erfaring med bedriftsøkonomi og budsjettering
  • har erfaring med salg
  • har erfaring med relevant lovverk og regler
  • har erfaring fra organisasjonsarbeid og/eller idrettslag
Foruten kandidatens navn er det fint om du kan opplyse om vedkommendes telefonummer, e-post, alder, yrke/utdannelse og eventuelle tidligere verv. Husk å oppgi eget navn og kontaktinfo.

Du kan gjerne foreslå deg selv som kandidat! Fortell litt om deg selv når du kontakter oss.

Forslag på kandidater sendes på e-post til valgkomiteen så snart som mulig. Vi arbeider fortløpende med forslag som kommer inn.

Vi gjør oppmerksom på at foreslåtte kandidater ikke automatisk blir innstilt, men innstilles etter vurdering av komiteen.

Vi søker også nye medlemmer til klubbens kontrollutvalg. Her er vi spesielt interessert i kandidater med bakgrunn fra budsjettering og god økonomisk forståelse. Se NIFs informasjonsside om kontrollutvalgets rolle og oppgaver.

Vi håper på stort engasjement fra medlemmene for å få frem gode kandidater til organisasjonens tillitsverv.

Med vennlig hilsen,

Valgkomiteen ved Erlend Sunde, Ingrid Hundvin og Tonje Heggren