Bli medlem
Bergenshallen
Man-Tor  16.00->22.00
Fredag      STENGT
Lørdag      14.00->18.00
Søndag      15.00->19.00
Vestveggen
Man-Fre  09.00->22.00
Lørdag      09.00->18.00
Søndag      10.00->20.00
Bryggeriet
Man-Fre  16.00->22.00
Lørdag      11.00->19.00
Søndag      12.00->20.00
Årskort/månedskort gir tilgang mellom 07-23 alle dager

Sjekk driftsmeldinger for endringer
news-banner

Ekstraordinært årsmøte 23/3

Ekstraordinært årsmøte
Oppdatert 10.03.2021

Innkalling til ekstraordinært årsmøte for Bergen Klatreklubb

Tirsdag 23. mars 2021 kl. 19.00 via Zoom

På grunn av utsatt åpning av Vestveggen og behov for store investeringer før åpning, kombinert med redusert inntjening i 2020 som følge av mange koronanedstenginger, har klubben dårligere likviditet enn det som var budsjettert for 2020.

For å sikre likviditet til daglig drift og for å gjøre de nødvendige investeringene i forbindelse med første års drift av Vestveggen, foreslår klubben å ta opp et midlertidig lån. Nå som brukstillatelsen for anlegget er på plass og besøkstallene og inntjening er god, anser styret at det vil være liten risiko forbundet med å ta opp et slikt lån selv om det fortsatt er mulighet for perioder med koronanedstenging de neste månedene.

NB: For å ha stemmerett på møtet må medlemsavgift for 2021 være betalt.

Påmelding sendes til Remi på remi@bergen-klatreklubb.no senest mandag 22. mars. De som har meldt seg på innen den tid, vil bli sjekket opp mot medlemslistene og får tilsendt informasjon om hvordan man kobler seg på og hvordan man avgir sin stemme i god tid før møtet.

Innkalling til ordinært årsmøte kommer senere.

Agenda for ekstraordinært årsmøte:

Sak 1. Godkjenning av stemmeberettigede

Sak 2. Godkjenne innkalling og saksliste

Sak 3. Konstituering

– Valg av dirigent

– Valg av referent

– Valg av 2 medlemmer til signering av protokoll

Sak 4. Opptak av lån – Redegjørelse for låneopptak

Informasjon om ekstraordinært årsmøte er også sendt ut til alle registrerte medlemmer på epost.

Velkommen! Med vennlig hilsen Styret