Bli medlem
Bergenshallen
Man-Tor  16.00->22.00
Fredag      STENGT
Lørdag      14.00->18.00
Søndag      15.00->20.00
Vestveggen
Man-Fre  09.00->22.00
Lørdag      09.00->18.00
Søndag      10.00->20.00
Bryggeriet
Man-Fre  16.00->22.00
Lørdag      11.00->19.00
Søndag      12.00->20.00 Årskort/månedskort gir tilgang mellom 07-23 alle dager

Sjekk åpningstider for endringer
news-banner

Opptak til Rekrutt- og Juniorgruppene våren 2021

Foto: Henning Wang
Oppdatert 01.12.2020

Bergen Klatreklubb har nå opptak til sine Rekrutt- og Juniorgrupper. Søknadsfrist mandag 14. desember. Oppstart nytt semester blir like over nyttår.

Nedenfor finner du info om gruppene samt søknadsinfo.

 

Rekruttgruppen (ca. 8-13 år)

Denne gruppen skal gi barn som ønsker å klatre mer muligheten til å trene med trener mer enn en gang i uken. Øktene er også litt lengre for å gi mer kvantitet. Målet med denne gruppen er å hjelpe utøverne tilegne seg mest mulig ferdigheter, slik at de har best mulig grunnlag for utviklingen senere. Treningen går to ganger i uken, med en økt som fokuserer på tauklatring og en som fokuserer på buldring. Begge treningene blir gjennomført i Vestveggen

Her er det motivasjon og modenhet som et krav for å søke. Det at utøveren er giret på klatring og ønsker å klatre mer, samtidig som de klarer å ta imot beskjeder og følge med. Det er ingen fysiske krav, men det vil gjøres en vurdering om de passer inn i gruppen for å ivareta motivasjonen.

Pris for et semester: 2600,- (inkluderer gratis inngang i alle klubbens anlegg så lenge man deltar på gruppen)

NB! Treningsavgiften inkluderer ikke medlemskap i Bergen Klatreklubb (200,- per kalenderår).

 

For å søke om plass på Rekruttgruppen sender du epost til tk@bergen-klatreklubb.no med følgende info:

Navn:
Fødselsdato:
Navn på foresatt:
Tlf foresatt:
E-post til foresatt:

Hvor mye klatrer søkeren per nå:

Hvilke andre aktiviteter er søkeren med på?

Trenes det noe utenfor organisert trening?

Hva er motivasjonen for å være med på rekruttgruppen?

 

 

Yngre junior (ca. 12-15 år)

Målet med denne gruppen er å lære å trene klatring. Treningene vil være rettet mot konkurransesesongen i Norge hvor vårsemesteret fokuserer på buldring og tausemesteret på tauklatring. For å delta på yngre junior er det forventet å trene to-tre ganger i uken og når de har fått tilvennet seg til det over tid, økes mengden til 4 ganger i uken (tre organisert og en egentrening)

Det er viktig at utøverne er ivrige til å lære og motiverte for klatring. Det forventes at de deltar på enten lokale og nasjonale konkurranser. Selv om konkurranser er en del av klatringen, er fokuset på utvikling og læring. Derfor er motivasjon for klatring og iveren til å lære det viktigste. Det vil gjøres noen vurderinger av ferdigheter på opptak, men disse er i relasjon til andre utøvere på gruppen, slik at det skaper en god dynamikk i gruppen og ivaretar motivasjonen.

Treningene vil gjennomføres i Vestveggen på mandag 17-20, tirsdag 17-20 og torsdag 17-20

Pris for et semester: 3500,- (inkluderer gratis inngang i alle klubbens anlegg så lenge man deltar på gruppen)

NB! Treningsavgiften inkluderer ikke medlemskap i Bergen Klatreklubb (200,- per kalenderår).

 

For å søke om plass på Yngre Junior sender du epost til tk@bergen-klatreklubb.no med følgende info:

Navn:
Fødselsdato:
Adresse:
Telefon:
E-post:

Hva er motivasjonen din for å være med på juniorgruppen?
Hva er liker du med klatring og trening?
Hvilke grader klatrer du nå på maks tau/buldring og inne/ute?
Hva ønsker du å bli bedre på i 2021?
Hva tenker du om å delta på konkurranser?
Har du noen mål for klatringen din?
Hva er dine sterke sider som klatrer?
Har du noe du føler du kan bli bedre på?
Hva kan du lære av å være med på juniorgruppen?

Eldre junior (ca. 15-19 år)

Målet for denne gruppen er å lære å konkurrere, det vil derfor være mer fokus på trening mot konkurranser. Det vil stilles krav til å delta på konkurranser både lokalt og nasjonalt. For å delta på gruppen er det lurt å ha konkurranseerfaring fra før, men det er ikke et krav. Det forventes at det trenes 4-5 ganger i uken. Tre av disse er organiserte og to av dem er egentrening. Ikke alle øktene er lagt opp til å være klatretrening, men også bevegelighet, basistrening og styrke. Det er ingen fysiske krav på gruppen, men det vil gjøres vurdering av ferdigheter på opptak for å se om de kan takle treningsmengden og passe inn i gruppen.

Det er viktig å ha fokus på at de skal lære å konkurrere, ikke å prestere. Derfor er det fortsatt fokus på utvikling av ferdigheter og motivasjonen til utøveren som er de viktigste faktorene. Så hvis utøveren har masse motivasjonen for å bli bedre og samtidig konkurrere er dette plassen.

Treningene vil gjennomføres i Vestveggen på mandag 17-20, tirsdag 17-20 og torsdag 17-20.

Pris for et semester: 3500,- (inkluderer gratis inngang i alle klubbens anlegg så lenge man deltar på gruppen)

NB! Treningsavgiften inkluderer ikke medlemskap i Bergen Klatreklubb (200,- per kalenderår).

 

For å søke om plass på Yngre Junior sender du epost til tk@bergen-klatreklubb.no med følgende info:

Navn:
Fødselsdato:
Adresse:
Telefon:
E-post:

Hva er motivasjonen din for å være med på juniorgruppen?
Hva er liker du med klatring og trening?
Hvilke grader klatrer du nå på maks tau/buldring og inne/ute?
Hva ønsker du å bli bedre på i 2021?
Hva tenker du om å delta på konkurranser?
Har du noen mål for konkurranser?
Hva er dine sterke sider som klatrer?
Har du noe du føler du kan bli bedre på?
Har du noen mål for å gjøre klatringen din bedre?

 

Hva kan du lære av å være med på juniorgruppen?