Bli medlem
Bergenshallen
Man-Tor  16.00->22.00
Fredag      STENGT
Lørdag      14.00->18.00
Søndag      15.00->19.00
Vestveggen
Man-Fre  09.00->22.00
Lørdag      09.00->18.00
Søndag      10.00->20.00
Bryggeriet
Man-Fre  16.00->22.00
Lørdag      11.00->19.00
Søndag      12.00->20.00
Årskort/månedskort gir tilgang mellom 07-23 alle dager

Sjekk driftsmeldinger for endringer
news-banner

Nye priser 2022

Vi justerer prisene fra 1. januar 2022. Her er de viktigste endringene.

Priser
Oppdatert 15.12.2121

Høsten 2020 jobbet en gruppe i Bergen Klatreklubb med å sette opp priser for det nye anlegget i Åsane Arena. Grunnlaget for å sette prisene var relativt svakt, det ble tatt utgangspunkt i prisene til andre anlegg i hele landet og så ble grunnlaget justert ned mellom 20-30% for å gi et rimelig tilbud til så mange som mulig.

Klubben ønsker å gi et kvalitetstilbud til alle som ønsker å klatre hos oss. Det er ressurskrevende å drifte Nordens største klatreanlegg og på tross av gode besøkstall har vi foreløpig ikke klart å drive anlegget med overskudd. Dette må selvsagt ses i lys av den pågående pandemien og behov for å gjøre investeringer i forbindelse med oppstarten av anlegget.

Etter drøyt 9 måneders drift har klubben nå et bedre grunnlag for å sette priser og vi har valgt å øke enkelte priser og beholde andre. Prisene våre er fremdeles lavere enn tilsvarende anlegg i hele Norden.

Prisene som endres fra 1. januar 2022 er følgende:

  • Årskort Vestveggen justeres fra 4500,- p.å. til 5500,- p.å. fra 1/1-22. Det er mulig å kjøpe årskort for 2022 til «gammel» pris frem til 1. januar 2022. For alle som kjøpte «Earlybird» årskort og som ønsker å fortsette med årskort i våre anlegg vil det lønne seg å kjøpe nytt årskort før prisen justeres opp. Det er nå også mulig å kjøpe medlemskap i klubben før nyttår slik at alt er klart for klatring til neste år.
  • Månedskort Vestveggen økes fra 550,- p.mnd. til 750,- p.mnd.
  • Det innføres helgepriser på drop-in i Vestveggen: 100/130,- (medlem/ikke-medlem)
  • Utstyrsleie økes fra 15/30,- til 20/40,- for medlem/ikke-medlem. Utstyrsleie blir også gjeldende for barn fra 1/1-22.
  • Rabatt for barn reduseres fra 50% til 30%

Full oversikt over alle priser finner du på våre prissider.